Besturingssystemen 2 (2006-2007)

Je leert Linux optimaal in te zetten als TCP/IPnetwerkserver. Nagenoeg alle TCP/IP-services die je nodig hebt op een gemiddeld netwerk kun je met Linux opzetten. Begrippen als TCP/IP, routing, DNS, NFS, NIS, DHCP, APACHE, SAMBA enz. komen daarbij uitvoerig aan bod. Je bent in staat het systeem te configureren, zowel aan server- als aan clientzijde.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Besturingssystemen 1

B. Competenties

OO:
05101061
Code:
05101061
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend