Onderwijsbevoegdheid Bewegingsrecreatie (2006-2007)

Studenten werken op basis van een stevige leidraad een ondernemingsplan. In dit ondernemingsplan wordt de haalbaarheid van het opstarten van een eigen onderneming onderzocht.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / BE / Bewegingsrecreatie - sport in socio-culturele context

B. Competenties

OO:
10105463
Code:
10105463
Vakcoördinator:
Karl Keuppens
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend