Levensmiddelenchemie (2006-2007)

De levensmiddelenchemie is een onderdeel van de voedingswetenschappen. Ons voedsel bestaat uit een complex mengsel van voedingsstoffen. De voornaamste hiervan zijn water, proteïnen, koolhydraten en lipiden. We bestuderen in deze cursus de chemische eigenschappen van deze basiscomponenten. En je krijgt inzicht in de (chemische) veranderingen die ze ondergaan bij de bewaring van grondstoffen of de verwerking van levensmiddelen. We bespreken als toepassing de chemische eigenschappen van melk. Daar kan je je basiskennis toetsen aan de praktijk. Om oefeningen te maken, gebruiken we ingrediëntenlijsten van heel diverse producten. We bestuderen de chemische structuur van deze ingrediënten en wat hun functie is in het product.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Bio-organische chemie

B. Competenties

OO:
03100227
Code:
03100227
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend