Stage (2006-2007)

De stage en het afstudeerproject vormen de kroon op het werk. We trachten je een stageplaats aan te bieden met voldoende potentieel leereffect. Tijdens de stage verwerf je een algemeen inzicht in het werkveld en ga je je verdiepen in één of meer specialisaties. Naast je technische kennis komen ook je communicatieve en sociale vaardigheden aan bod (rapporteren, presenteren, teamwerk, vergaderen, zakelijke communicatie, ...). De stage leidt tot een eindwerk en voor een jury van docenten en bedrijfsmensen presenteer je de resultaten. Bij het zoeken van een gepaste job speelt de stage een belangrijke rol.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104066
Code:
02104066
Vakcoördinator:
Fons Baetens
Semester:
2
Studiepunten:
18
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd