Communicatie in het Engels (2006-2007)

Je optimaliseert je Engelse taalbeheersing, zowel schriftelijk als mondeling. Dit betekent dat je op een vlotte manier correcte zinnen in het Engels kan formuleren en vertalen uit het Nederlands. Tevens fris je je communicatieve vaardigheden in het Engels op en bouw je ze verder uit. Anderzijds breid je je kennis van de medische woordenschat uit. Met deze kennis ben je in staat om de belangrijkste ideeën in aangeboden Engelstalige teksten uit het vakgebied (kritisch) weer te geven.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Communicatie in het Engels

B. Competenties

OO:
08107184
Code:
08107184
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd