Frans (2006-2007)

Sinds het schooljaar 2004-2005 is het vak Frans verplicht in alle Vlaamse scholen vanaf het 5de leerjaar in de basisschool. Tevens hebben alle scholen de mogelijkheid om reeds vanaf de kleuterklas initiatielessen in een tweede taal te geven, bij voorkeur het Frans. Het ziet ernaar uit dat het vreemdetaalonderwijs in de basisschool alleen maar aan invloed zal toenemen de komende jaren. Je verwerft de vakkennis, vaardigheden en attitudes om Frans te kunnen geven in de basisschool. Het opleidingsonderdeel komt expliciet in het curriculum van het 1ste en het 2de jaar van de opleiding. In het derde jaar van de opleiding komt het vak Frans niet meer geïsoleerd aan bod, maar geïntegreerd in alle modules. In het eerste jaar is Frans een semestervak dat in het tweede semester wordt gegeven. In het eerste jaar van de opleiding staan de beheersing van de basiskennis, een eerste kennismaking met de vakdidactiek en een op peil houden van de eigen mondelinge en schriftelijke beheersing van de Franse taal centraal.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106013
Code:
11106013
Vakcoördinator:
Joeri Meynen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend