Sociale en politieke geschiedenis en actualiteit (2006-2007)

In dit vak verwerven studenten inzicht in de politieke structuur van ons land op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit inzicht leren ze ook te gebruiken om hun rol als veranderingsagent in de samenleving later ten volle te kunnen spelen..

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103006
Code:
04103006
Vakcoördinator:
Filip Bode
Semester:
1of2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend