Biomedische wetenschappen (2006-2007)

In deze cursus worden een aantal topics behandeld en uitgediept, die geen deel uitmaken van de opleiding tot gebreveteerd verpleegkundige. Het gaat dus om onderwerpen waarin inzicht moet verkregen worden om als verpleegkundige professioneel te kunnen functioneren op meer complexe diensten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
  • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
09108992
Code:
09108992
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend