Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Als leerkracht moet je goed kunnen omgaan met de levensvragen die jongeren stellen. Jongeren helpen in hun groei naar een waardevolle eigen levensvisie, veronderstelt dat je een helder zicht hebt op je persoonlijke levensbeschouwing. Kennis maken met de inzichten van anderen kan verrijkend zijn voor je eigen zoektocht naar een zinvol bestaan. In het opleidingsonderdeel RZL wordt de studenten op sociologiosch, filosofisch en theologisch vlak een beperkte basiskennis meegegeven die hen in staat stelt de huidige maatschappij te typeren en het aandeel van godsdiensten en levensbeschouwingen daarin te plaatsen. Bovendien worden de wortels en de eigenheden van het christelijk gedachtengoed getypeerd.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Interesse hebben voor levensbeschouwelijke vraagstukken.

OO:
10105001
Code:
10105001
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend