Werkplaatstechnieken en CAD (2006-2007)

Tijdens de lessen construeert men met behulp van AutoCAD een detailtekening (model- & paperspace) in een nieuwe viewport vertrekkend van een bestaand werktuig. Verder maken we een volledig tekenontwerp ( stuktekeningen, montagetekening en stuklijst ). Nieuwe blocks (symbolen) met bijhorende attributen worden aanmaakt . Solid lichamen worden getekend en realistisch voorgesteld door te renderen. Automatisch genereren we de nodige aanzichten van een machineonderdeel met het programma Inventor

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101126
Code:
05101126
Vakcoördinator:
Guido Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend