Dieetleer (2006-2007)

In het opleidingsonderdeel dieetleer wordt voeding gekoppeld aan ziekte. Naast een algemene inleiding rond dieetvoeding worden de dieetadviezen bij verschillende ziektebeelden besproken in theorie en praktijk. Je leert voedingsberekeningen maken met beroepsspecifieke software. Daarnaast worden er zowel manueel als met de computer dieetschema's opgesteld en worden weekmenu's aangepast aan de verschillende diëten. Het opstellen van individuele dieetadviezen oefen je aan de hand van casussen. uiteindelijk ben je in staat dieetadviezen uit te werken zowel voor individuen als voor groepen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.

A. Volgtijdelijkheid

Voedings- en dieetkunde (PBA) / / Toegepaste voedingsleer

B. Competenties

OO:
06002178
Code:
06002178
Vakcoördinator:
Veerle Huysmans
Semester:
2
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend