Bedrijfsstage Landbouw (2006-2007)

De bedrijfsstage die gedurende een volledig jaar, 2 dagen per week loopt op een extern rundvee- varkens- pluimvee- of akkerbouwbedrijf is voor de student de beste praktijkleerschool . Op deze stageplaats worden alle activiteiten en werkzaamheden opgevolgd en uitgevoerd. Door een begeleidend opdrachtenpakket leert men de bedrijfsvoering van een modern rundveebedrijf volledig analyseren

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109323
Code:
03109323
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
12
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend