Veiligheid (2006-2007)

Je leert hoe je, vanuit de wensen van de klant en met het oog op normen en reglementeringen, een elektrische installatie samenstelt die goed functioneert, die betrouwbaar is en die vooral veilig is voor mens en machine. Je begint met een concept voor een elektrische inrichting. Normen en reglementen (AREI) nemen hier een belangrijke plaats in. Je leert hoe je ze gebruikt en welke informatie belangrijk is in een bepaalde situatie. Om de veiligheid van mens, machine en omgeving te garanderen bereken je o.a. foutstromen, contactspanningen, maximaal toelaatbare stroom in een geleider… Omwille van het groot aantal parameters is het gebruik van software daarbij interessant.

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
  • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
  • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101053
Code:
05101053
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend