Uitdieping Engels (2006-2007)

We gaan nog even samen op het ingeslagen pad verder. Je koos er namelijk voor om je te verdiepen in Engels en in de verschilllende culturen die bij deze taal horen. Daarom blijven we aandacht besteden aan de meest diverse uitingen hiervan. Deze kunnen gaan van Engelstalige jeugdpoëzie, tot hedendaagse politiek. Daarnaast proberen we contact te houden met nieuwe didactische inzichten in het vreemdetalenonderwijs. Hierbij maken we vooral gebruik van vaktijdschriften en didactische websites. We proberen met deze inspiratie nieuwe activiteiten en materialen te ontwikkelen en te evalueren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / EN / Onderwijsbevoegdheid Engels

B. Competenties

OO:
10105485
Code:
10105485
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend