Medische registratie (2006-2007)

A. De studenten zien de noodzaak van een nauwkeurige medische en verpleegkundige registratie in, alsook de impact ervan op de financiering van de Belgische ziekenhuizen. B. De studenten kunnen de inhoud en de registratiemethodiek van de minimale verpleegkundige gegevens (MVG) in eigen woorden duiden. C. Zij kunnen de inhoud en de registratiemethodiek van de minimale klinische gegevens (MKG) in eigen woorden beschrijven en verklaren. D. Zij kennen de basisprincipes van het coderen. E. Zij kunnen deze basisprincipes in de praktijk hanteren aan de hand van het internationale codeerhandboek.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107047
Code:
08107047
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend