Burgerlijk recht (2006-2007)

Met uitzondering van de aansprakelijkheidsregels, is het uitgangspunt deze cursus het ganse Burgerlijke Recht zoals dat tweehonderd jaar geleden door Napoleon Bonaparte geconcipieerd werd in zijn befaamde 'Code Civil' of 'Code Napoleon'. De grote topics die nader bekeken worden, betreffen vooreerst het personen- en het familierecht, waarin vanuit de verschillende samenlevingsvormen op de familierechtelijke gevolgen wordt gewezen. Het tweede fundament van het Burgerlijk Recht dat aan bod komt, is de notie van het eigendomsrecht met al haar zakenrechtelijke implicaties. De befaamde leus 'alle overeenkomsten die de mensen hebben aangegaan, strekken hen tot wet' vormt tot slot de sluitsteen van het Burgerlijk Recht. Deze basispeilers van het Burgerlijk Recht gaan terug op een maatschappijvisie, waarbij het individu als persoon via zijn gezin een bepaalde plaats in de gemeenschap inneemt en de vrijheid geniet om op vrije (soms door de wet gereguleerde) basis met andere individuen overeenkomsten te sluiten. Vandaag de dag krijgen deze grondvesten van het Burgerlijk Recht een actuele en eigen juridische invulling, die tijdens de cursus vanuit de praktijk zal worden bekeken en becommentarieerd. Het evolutieve aspect indachtig wordt van de studenten, naast begrip van de leerstof, eigen inbreng en juridisch relevante kritiek geapprecieerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Recht

B. Competenties

OO:
08107101
Code:
08107101
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend