Module Klas op stap (2006-2007)

Naast het lesgeven in een klaslokaal is het, rekening houdend met de nieuwe leerplannen en de pedagogisch didactische visie op onderwijs, in de lagere school aangewezen om met de kinderen regelmatig 'op stap' te gaan. Dit vraagt van een leerkracht specifieke inzichten, vaardigheden en attitudes. In deze module krijgen de studenten kansen om deze te verwerven en hierin ervaring op te doen.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C04 Organisator.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106139
Code:
11106139
Vakcoördinator:
Greet Cuyt
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd