Chronisch zieke kind (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel willen we de kwaliteit van de totaalzorg voor langdurig zieke en gehandicapte kinderen verbeteren, door meer aandacht te hebben voor diverse noden waarmee ze door hun "anders" zijn worden geconfronteerd. We gaan op zoek naar nieuwe behandelingsmethoden en benaderingen in de zorgverlening voor kinderen met een chronische problematiek. Ook willen we een hand reiken aan ouders in de zorg voor hun chronisch zieke of gehandicapte kind, in hun nooit ophoudende bekommernis om hun kind. Dit opleidingsonderdeel wordt uitgewerkt in samenwerking met het revalidatiecentrum Pulderbos Zandhoven, het kinderoncologisch centrum van het ZNA campus Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen, het diabetes- en obesitascentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en andere zorginstellingen voor chronische zorg.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
  • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
  • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108414
Code:
07108414
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd