Signaaltransformatie (2006-2007)

Het systeemdenken als algemene wetenschappelijke competentie waarover een industrieel ingenieur moet beschikken vormt een rode draad door de onderwerpen. De onderwerpen sluiten aan bij de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis van een industrieel ingenieur. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen wiskunde en vakgebieden typisch voor de opleiding. Om tijdreeksen wiskundig te analyzeren maakt een ingenieur gebruik van Fourieranalyse. Omdat je uit metingen enkel gegevens op discrete tijdstippen kunt bekomen is het belangrijk hierbij de tijd niet enkel als continue maar ook als discrete veranderlijke op te vatten. Je maakt zowel voor discrete als voor continue tijd kennis met de begrippen Fourierreeks (periodieke geval) en Fouriertransformatie. Je leert ook de verbanden tussen deze begrippen. Je maakt eveneens kennis met het gebruik van correlatiefuncties. Niet alle tijdreeksen kunnen onderzocht worden met Fourieranalyse. In zulk geval leer je gebruik maken van de algemenere Laplace- en Z-transformaties.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100318
Code:
03100318
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd