Veehouderij (2006-2007)

Om deel te nemen aan het maatschappelijke debat rond veeteelt is het belangrijk dat men achterhaalt waarom er vee gehouden wordt zoals dat nu gehouden wordt. De basisvoorwaarden om vee te houden worden mondiaal besproken. Het begrip domenstica van vee en de gevolgen ervan zijn een belangrijke sleutel tot de oplossingen van dit debat. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste veeteeltrichtingen en hun belang in de Vlaamse economie. Daarnaast worden de biologische achtergronden van de dierlijke productie besproken zodat deze later in gespecialiseerde vakken verder uitgediept kunnen worden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
  • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
  • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiĆ«nten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109108
Code:
03109108
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend