Godsdienst (2006-2007)

In het opleidingsonderdeel godsdienst worden nieuwtestamentische verhalen centraal gesteld. Ze worden op een actieve manier behandeld, gebruik makend van een waaier aan didactische werkvormen voor de lagere school. Bovendien worden de studenten uitgedaagd om op een zelfstandige manier de achtergrond en de kneepjes van het filosofisch kringgesprek tre achterhalen, uit te proberen en te evalueren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105016
Code:
10105016
Vakcoördinator:
Kristien Aubroeck
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend