Opvoedkundige wetenschappen (specifiek) (2006-2007)

- De overgang van de kleuterschool naar de lagere school.De schoolrijpheidsproblematiek wordt gesitueerd als een aansluitingsproblematiek tussen kleuterschool en lagere school. Hulpmiddelen om de leerlingen beter te leren kennen en oplossingen voor deze problematiek komen aan bod. -Zorgverbreding focust op de verschillen tussen leerlingen , zowel cognitieve als affectieve. Allerlei oplossingen hiervoor komen aan bod. - Mundiale vorming en intercultureel onderwijs handelt over omgaan met interculturele verschillen in de klas en in de leerinhouden van de basisschool.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105017
Code:
10105017
Vakcoördinator:
Carin Smolderen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend