Mechanica (2006-2007)

In de cursus mechanica start je met een korte opfrissing van belangrijke begrippen uit de wiskunde zoals goniometrische grootheden en algebra. Voorts komt vectorrekenen, oplossen van problemen in driehoeken en oplossen van stelsels van vergelijkingen aan bod. De cursus mechanica is een voorbereiding op de biomechanica en belicht alle elementaire onderdelen daarvan. Je staat stil bij de kinematica, dynamica en statica. In de kinematica bereken je snelheden en versnellingen van voorwerpen zonder rekening te houden met het feit waarom ze bewegen. De bedoeling is enkel dat je een analyse kan maken van een bewegingsverloop. In de dynamica bepaal je dan de krachten die nodig zijn om die voorwerpen te verplaatsen of te versnellen. Met andere woorden, in de dynamica bekijk je hoe het komt dat iets een beweging maakt en welke voorwaarden moeten vervuld zijn voor een beweging. Ook wrijvingskrachten, arbeid, vermogen en energie komen aan bod. Voor de statica bepaal je tenslotte de reactiekrachten bij voorwerpen die niet in beweging zijn. Welke krachten oefent dat voorwerp uit op zijn omgeving en welke krachten oefent de omgeving uit op het voorwerp opdat het in rust zou blijven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002203
Code:
06002203
Vakcoördinator:
Dirk Vermetten
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend