Vennootschapsbelasting (2006-2007)

In deze cursus leer je inzicht verkrijgen in de structuur en de grondslag van de vennootschapsbelasting. De cursus is praktijkgericht opgevat: vertrekkend van de boekhouding leer je via toepassing van de fiscale wetgeving de boekhoudkundige winst omvormen in belastbare winst. Je leert ook de vennootschapsbelasting berekenen en verwerken in de boekhouding.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104161
Code:
02104161
Vakcoördinator:
Ernelle Hermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend