Rechtsvraagstukken i.v.m. hulpverlening (2006-2007)

· Minimumvoorzieningen: leefloon· Strafrecht en strafvordering: Het gaat hoofdzakelijk om items van strafrecht die maatschappelijk werkers nodig hebben als ze werken met daders en slachtoffers van misdrijven

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103107
Code:
04103107
Vakcoördinator:
An Vandeberg
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend