Godsdienst (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om godsdienst te onderwijzen in de lagere school. Het opleidingsprogramma staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het tweede jaar ligt de klemtoon op het werken vanuit het leerplan en zijn visie en bijbelverhalen integreren in je lespraktijk.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106076
Code:
11106076
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend