Communicatie Duits (2006-2007)

Contexten : bedrijf, contacten leggen en onderhouden, afspraken maken, tijdsplanning en routebeschrijving, productvergelijking, bestellingen, arbeidsorganisatie, instructies bij het werk. Taalsysteem : - syntaxis en morfologie: werkwoorden, substantieven, adjectieven, bijwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden, getallen, voorzetsels, voegwoorden - woordenschat - spelling - uitspraak en intonatie Vaardigheden : - luisteren en spreken: voorstelling, telefoongesprek, - lezen en schrijven: personalia, memo, e-mail,

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03110090
Code:
03110090
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
inleidend