Automatisering (2006-2007)

Zonder automatisering zou je wereld er totaal anders uit zien. De technologische vooruitgang staat niet stil. In je opleiding zullen we enkele automatiseringsprincipes nader bekijken en verduidelijken. Eerst maak je kennis met een aantal basisbegrippen van meettoestellen en temperatuuropnemers. Spediale aandacht is er voor thermokoppels en PT100 elementen. Deze materie probeer je praktisch toe te passen in een projectje. Bij regeltechniek ga je meer in detail te werk. Daar een volledige regelkring uit vier grote groepen bestaat vertrek je vanuit de blokschematische benadering van enkele processen en systemen. Telkens bestudeer je de verschillende technologische kenmerken en onderzoek je verschillende regelprincipes met praktische voorbeelden. Tot slot bestudeer je enkele opstellingen die zich in het labo automatisering bevinden. Hier leer je wat basisbegrippen ivm Profibus.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
  • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Wiskunde 1

B. Competenties

OO:
05101230
Code:
05101230
Vakcoördinator:
Marc Peetermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend