Biotechnologie (2006-2007)

In de cursus biotechnologie krijg je inzicht in toepassingen van DNA-recombinant-technologie vanuit zelf uitgewerkte voorbeelden. Verder wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste analysemethodes voor eiwitten Aan de hand van voorbeelden verwerf je inzichten in industriƫle fermentatietechnieken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03109307
Code:
03109307
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend