Onderwijsbevoegdheid Biologie (2006-2007)

As je geïnteresseerd bent in de boeiende wereld van de levended natuur, kan je kiezen voor een opleiding tot leraar biologie. Tijdens deze opleiding krijg je de noodzakelijke achtergronden en maak je kenuis met de belangrijkste werkmethoden van de biologie. Op die manier word je voorbereid om jonge mensen bij te staan in hun studie van dat eeuwige wonder dat "leven" hee>.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105409
Code:
10105409
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend