Communicatieve en agogische vaardigheden (gem.) (2006-2007)

Of je Nederlands, geschiedenis of biologie geeft, je werkt in de eerste plaats met leerlingen. En om les te kunnen geven moet je een relatie met je leerlingen aangaan, onderhouden en soms herstellen. Binnen communicatieve en agogische vaardigheden krijg je strategieën en tools aangereikt om aan je relatie met leerlingen te werken. Uiteraard zijn die vaardigheden ook ruimer toepasbaar.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / / Communicatieve en agogische vaardigheden (gem.)

B. Competenties

OO:
10105014
Code:
10105014
Vakcoördinator:
Danielle Schuurmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend