Financiële analyse (2006-2007)

Het analyseren van financiële staten via de studie van de jaarrekening van een Belgisch bedrijf vormt de basis van dit vak. Analysetechnieken helpen bij het doorgronden van de toestand van een bedrijf, nodig voor het eigen management, de aandeelhouder, de potentiële belegger, de kredietgever, de leverancier.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Accounting

B. Competenties

OO:
08107165
Code:
08107165
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend