Informatica (2006-2007)

Je kan er niet omheen: om snel en efficiƫnt gewenste gegevens te halen uit een grote hoeveelheid informatie heb je een computer nodig. Vaak is er geen op maat gesneden oplossing voor jouw specifiek probleem en moet je zelf een methode bedenken om vanuit de verzameling gegevens te komen tot het beoogde resultaat. In de cursus informatica krijg je als gereedschap Visual Basic mee, waarmee je jouw idee kan vertalen naar een hanteerbaar formaat voor de computer. Je leert zelf programma's aanmaken met eigen menu's, knoppen en keuzelijsten. Wanneer je de reeds verworven ingenieurskennis combineert met een zekere creativiteit ben je in staat om zelf robuuste programma's van professionele kwaliteit te ontwikkelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100185
Code:
03100185
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend