Informatica (2006-2007)

Je leert de basismogelijkheden om gegevens te verwerken via relationele databases. Aan de hand van tabellen stel je query's, formulieren en rapporten op. We maken je vertrouwd met de beginselen van programmeren. Je leert werken met variabelen van verschillende types en operatoren. Je bestudeert de basisstructuren, array's, programmeren van procedures, foutafhandeling en het lezen van bestanden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101031
Code:
05101031
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend