Elektronica 1 (2006-2007)

Elektronica en communicatietechnieken Bij elektronica is frequentie ( bv 50 Hz voor de netspanning) een begrip, in het eerste deel van de cursus ga je meer te weten komen over filtertechnieken. Hier leer je enkele eenvoudige filtertechnieken, waarmee je signalen van verschillende frequenties kunt wegfilteren, denk aan luidsprekers waar je 3 frequentiegebieden hebt. Lage tonen, midden tonen en de hoge tonen. In het tweede deel maak je kennis met de operationele versterker, een component waarmee je allerlei elektronische schakelingen kunt bouwen , versterkerschakelingen, preciesie gelijkrichters, spannings-driehoek generator enz. De basisbeginselen van computernetwerken neem je in het derde deel onder de loep. We bespreken hier het transport van data-signalen over een netwerk. Het OSI- model dient als basis. Verder leer je wat de functie is van bv een hub, routers in een netwerk. Al deze theorie wordt ondersteund door verschillende oefeningen die we tijdens de lessen maken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Elektronica

B. Competenties

De studenten dienen de begrippen spanning, stroom, weerstand en frequentie te kennen. Weerstandsnetwerken kunnen oplossen. De studenten dienen de begrippen wisselstroom, wisselspanning, impedantie te kennen. De basisformules van wiskunde moeten de studenten kunnen toepassen. Het begrip fourier analyse dienen de studenten te kennen. De werking van de transistor, diode en eenvoudige schakelingen moeten de studenten kunnen uitleggen. De studenten dienen met meettoestellen, oscilloscoop, voeding, functiegenerator, kunnen werken.

OO:
05101095
Code:
05101095
Vakcoördinator:
Peter Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend