Veevoedertechnologie (2006-2007)

De rol van de veevoeding als deel van de voedselketen werd vroeger minder hoog ingeschat dan momenteel. Dit heeft vooral te maken met een aantal crisissen die zich voorgedaan hebben in de veeteeltsector en de consument die zich meer bewust wordt van het belang van voedselkwaliteit en er ook meer eisen aan stelt. In een eerste luik van de cursus leer je hoe de steeds toenemende (wettelijke) eisen voor veevoeding vertaald worden in de praktijk van de veevoederproductie. Je krijgt een overzicht van de grondstoffen en toevoegingsmiddelen die in het voeder voor o.a. runderen, varkens en kippen (mogen) gebruikt of verwerkt worden. Je komt te weten op welke manier een veevoederformule samengesteld wordt. Je ontrafelt het productieproces zelf, en krijgt inzicht in een aantal typische eenheidsbewerkingen zoals bijvoorbeeld wegen, malen, mengen, pelleteren en extruderen. Tenslotte verdiep je je in de effecten die de ingrediƫnten of het productieproces van voeders kunnen hebben op de kwaliteiten van de eindproducten vlees, melk en eieren. In een tweede luik van de cursus wordt ingegaan op de productie van honden- en kattenvoeding (petfood). Je leert wat de vereisten zijn voor honden- en kattenvoeding en hoe de droge en vochtige brokken gefabriceerd worden. Ook wordt het belang van de smakelijkheid toegelicht en leer je hoe de smakelijkheid van honden- en kattenvoeding onderzocht wordt.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
  • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
  • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Microbiologie

B. Competenties

OO:
03100265
Code:
03100265
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend