Chemie (2006-2007)

In onze maatschappij krijgen alle ingenieurs te maken met o.a. kunststoffen, brandstoffen, legeringen, allerlei milieu-aspecten, nieuwe materialen die bekomen werden via de meest diverse chemische processen, enz. In dit vak verken je daarom de belangrijkste basiswetten en theorie├źn van de chemie: de bouw van het atoom, de belangrijke rol van de elektronen, de opbouw van het periodiek systeem en de chemische bindingen. We frissen je inzicht in het verloop van chemische reacties en de (anorganische) nomenclatuur op. Je leert chemische reacties schrijven en lost vraagstukken op over stoechiometrie, chemisch evenwicht, zuurtegraad. In de elektrochemie leer je hoe chemische reacties elektriciteit opwekken (werking van batterijen, accu's) en vice versa. Een ingenieur zal in zijn latere werkomgeving voortdurend moeten werken met allerlei materialen uit de organische chemie (koolstofchemie). Denken we maar aan de vele kunststoffen, brandstoffen, kleurstoffen, pesticiden, voedingsadditieven, enz. Deze stoffen hebben dikwijls een geweldige impact op ons dagelijks bestaan en onze welvaart. Een basiskennis van deze organische chemie is dus zeker gewenst in de opleiding. In dit vak leer je deze organische verbindingen kennen via een studie van de verschillende productklassen met de bijhorende karakteristieke groep. Hierbij komen telkens de naamgeving, de typische structuurkenmerken, de toepassingen, de fysische en vooral de chemische eigenschappen aan bod. Tegelijk krijg je een inzicht in de verschillende reactiemechanismen in de organische chemie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. Men gaat er van uit dat men notie heeft van het chemisch tekenschrift en het kwalitatief en kwantitatief verband tussen reagentia en reactieproducten.

OO:
03100272
Code:
03100272
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend