Leergroep personeelswerker en beroepsethiek (2006-2007)

Met de leergroep PW willen we samen op weg gaan als groep. In eerste instantie werken we intensief aan de ontwikkeling van een echte leergroep. Een leergroep waar iedereen zichzelf leert kennen en zichzelf een plaats kan geven binnen een groep. We starten met een intensieve ervaringsgerichte training in de Ardennen. Op basis van een sterk ontwikkelde groep werken we dan verder aan een leergroep personeelswerk. We trainen intensief de belangrijkste gesprekstechnieken van een personeelswerker rond de thema's selectie, functioneren, coachend begeleiden, evalueren, advies en slecht nieuws. Als je de actualiteit goed volgt, zal je al gemerkt hebben dat er rond arbeid heel wat ethische kwesties spelen. Denk maar aan alle diversiteitesvraagstukken, de tewerkstelling van kansengroepen, de positie van onze bedrijven in een wereldwijde concurrentie, de vergrijzing enz. De personeelswerker wordt in de praktijk geconfronteerd met zeer concrete situaties die met deze vraagstukken te maken hebben. We behandelen deze ethische kwestie binnen de opleidingsactiviteit ethiek.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Filosofie, Religie, Zingeving en Levensbeschouwing

B. Competenties

Major PW tweede jaar of basiskennis personeelswerk. Relevante ervaring in het personeelswerk

OO:
04103216
Code:
04103216
Vakcoördinator:
Karel Van Bouchaute
Semester:
1
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd