Management Accounting (2006-2007)

In deze cursus wordt vooral aandacht geschonken aan het verzamelen van kosteninformatie en de manier waarop die zinvol kan toegewezen worden aan kostenopjecten (producten, diensten, klanten, markten ...). Op deze manier kan het management de winstgevendheid van haar producten enz. evalueren. Daartoe wordt het concept kosten en het begrip kostprijsberekening geïntroduceerd. Het proces van kostentoewijzing wordt toegelicht en aangepast overeenkomstig het type productieproces: kostprijsberekening bij stukproductie en bij massaproductie. De problematiek van de verdeling van de indirecte kosten komt ruimschoots aan bod. Zowel de standaardkostprijsberekening (ex ante) als de techniek van direct costing worden toegelicht. Daarnaast worden de cijfers in een ruimere kontekst geïnterpreteerd. In management accounting staat het nemen van beslissingen en de contrôle daarop centraal. Via de inhoud van het boek van Zimmerman besteden we aandacht aan decision making and decision control, Prestatie-evaluatie staat hierbij centraal.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Accounting

B. Competenties

OO:
08107114
Code:
08107114
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend