RZL (2006-2007)

Religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) is een vak dat de student bewust maakt van zijn plaats in het bestaan. Wie ben ik en wat wil ik? Wie zijn wij en hoe willen wij samenleven? Deze vragen worden, met respect voor elke levensbeschouwing, op de eerste plaats gekaderd in een christelijke visie. De cursus bevat elementen uit de filosofie, psychologie, theologie, antropologie, geschiedkunde, sociologie...

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / RZL

B. Competenties

Geen

OO:
05101237
Code:
05101237
Vakcoördinator:
Bart Paepen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend