Sociale wetenschappen (2006-2007)

In het vak maatschappelijke tendensen wordt stilgestaan en geoefend in relevante wetgeving in de sociale gezondheidszorg. In het vak psychosociale wetenschappen worden verschillende theoretische kaders aangereikt uit humane wetenschappen die ons kunnen helpen om gedrag van mensen te begrijpen en te beiïnvloeden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

basiscompetenties verpleegkundige/vroedkundige

OO:
07108430
Code:
07108430
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend