Introductie in logistiek (2006-2007)

In Introductie in Logistiek leer je de belangrijkste logistieke begrippen. Je verkent het hele traject van de integrale goederenstroom vanaf het marktonderzoek, inkoop, productielogistiek, voorraden, Just In Time, opslag, verpakking tot en met de fysieke distributie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C06 Kan de documentenstroom van alle soorten distributie managen.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101169
Code:
05101169
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend