Werkstuk Financie- en Verzekeringswezen (2006-2007)

Als student toon je aan de buitenwereld dat je klaar bent om als professionele bachelor aan de slag te gaan. Met je afstudeerproject toon je je analystische geest en je vermogen om een vakgebonden onderwerp uit te spitten en op creatieve en structurele wijze te verhelderen aan anderen. Uiteraard ga je het warme water niet terug uitvinden, vindingrijkheid is het sleutelwoord tot succes. De rol van adviseur mag je immers niet misstaan en doorheen je ideeën moet een nieuwe frisse wind waaien. Je bent ten slotte zeker van je stuk wanneer je je ideeën motiveert en verdedigt voor een jury.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105490
Code:
02105490
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
2
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend