Minor sociaal werk in internationaal perspectief (2006-2007)

STUDENTEN KIEZEN 1 MINORMODULE: DEZE KAN NIET DE MINOR ZIJN VAN DE EIGEN AFSTUDEERRICHTING. Minor Sociaal Werk in internationaal perspectief Sociaal werk in een internationaal perspectief is een module die vaardigheden die belangrijk zijn in een internationale context wil ontwikkelen, stimuleren en belonen. De module wil een bijdrage leveren tot het verruimen van je grenzen. We verbreden onze sociale blik met een internationale dimensie. We gaan kijken hoe sociaal werk in andere Europese landen en eventueel in andere werelddelen vorm krijgt, hoe samenwerking mogelijk is en hoe Europese programma's hierbij kunnen helpen. Dit stelt ons meteen voor een uitdaging: culturele verschillen, hoe gaan we er me om, wat wordt er van ons verwacht, hoe kunnen we ze overbruggen of hoe komen we ondanks de verschillen toch dichter bij elkaar? Het internationale en het interculturele vormen dan ook de rode draad door deze module.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103208
Code:
04103208
Vakcoördinator:
Jan Agten
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend