Verlichting en domotica (2006-2007)

In het gedeelte Domotica leer je werken met een domoticasysteem, namelijk de Europese Installatie Bus of kortweg EIB. Je leert hoe je verschillende componenten moet aansluiten. Je leert de programmatie van enkele basisschakelingen. Met praktische oefeningen leer je tijdens deze lessen een volledig domoticasysteem programmeren. Hierdoor ben je op het einde van het jaar in staat zelfstandig een EIB domoticasysteem te installeren, configureren en programmeren en kan je zelfstandig een volledig gebouw automatiseren. In het gedeelte Verlichting leer je hoe je een installatie voor noodverlichting moet ontwerpen en berekenen. Daarna bekijk je een aantal systemen waarmee de algemene verlichting kan bestuurd worden. Tot slot bestudeer je de ergonomische en economische aspecten van een verlichtingsinstallatie zodat je een evenwichtige verlichtingsoplossing kan ontwerpen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101023
Code:
05101023
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend