Dierkunde (2006-2007)

Het vak dierkunde geeft inzicht in: - Hoe mens, zoogdier zich kan handhaven als individu - Hoe dankzij verschillende stofwisselingsprocessen een dynamisch evenwicht ontstaat met zijn leefmilieu. - Hoe de organen zijn opgebouwd en waar deze in het lichaam gelokaliseerd zijn.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109012
Code:
03109012
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend