Financiële analyse en consolidatie (2006-2007)

Deze cursus is het vervolg op de cursus financiële analyse van het tweede jaar, De geconsolideerde jaarrekening vormt voor groepen van ondernemingen een belangrijk instrument voor het verwerven van inzichten in de financiële structuur en de operaties van de groep. In de cursus wordt de geconsolideerde jaarrekening nauwkeurig gedefinieerd, Dit gebeurt door zowel rekening te houden met de Belgische bepalingen vervat in het vennootschapsrecht, als met de omschrijvingen binnen de IFRS, De techniek van consolidatie wordt stap voor stap uitgelegd,

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Directe belastingen - personenbelastingen

B. Competenties

OO:
08107115
Code:
08107115
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend