Procesautomatisering (2006-2007)

Bij de regeling van industriƫle processen maakt men gebruik van pneumatische en elektrische regelapparatuur. Je bestudeert de verschillende methodes van regelen aan de hand van voorbeelden. Je besteedt ook aandacht aan de gebruikte technologie: de werking van verschillende soorten kleppen, meetapparatuur en regelaars blijven voor jou niet onbekend.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Fysica

B. Competenties

OO:
03100228
Code:
03100228
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend