Stage accountancy-fiscaliteit (2006-2007)

Een sterk op de praktijk afgestemde opleiding zou erg onvolledig zijn zonder een doorgedreven kennismaking met de bedrijfsrealiteit. Daarom vormt de stage in het derde jaar een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. We kunnen hiervoor een beroep doen op meer dan 300 bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland. Want onze hogeschool is ook (stichtend) lid van BUSINET, het Europese Netwerk van Hogescholen onder Socrates (Erasmus). Daardoor kunnen we elk jaar weer tientallen studenten stage laten lopen in de verschillende Europese lidstaten: van Portugal tot Finland en van Ierland tot Litouwen. Met die stages in binnen- en buitenland kun je op verschillende vlakken je voordeel doen. In de eerste plaats is het een ideale gelegenheid om het beroepsmilieu te verkennen in al zijn facetten: werkmethoden en -technieken, eisen, tempo enz. Bovendien kan een confrontatie tussen theorie en praktijk bepaalde aandachtspunten aan het licht brengen die je dan zelf nog kunt bijspijkeren. Ten slotte is de stage een, zij het beperkte, vorm van beroepservaring die bij de sollicitatie als een niet onbelangrijk pluspunt wordt beschouwd. De stages worden mee geëvalueerd door de stagebegeleiders van de bedrijven. Van hun bevindingen maken we dankbaar gebruik om de opleiding voortdurend aan de reële behoeften aan te passen. Het verheugt ons te kunnen vaststellen dat elk jaar studenten worden aangezocht om na hun studie hun loopbaan te beginnen bij het stagebedrijf.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104332
Code:
02104332
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
2
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend