Engels: bedrijfseconomisch & juridisch (2006-2007)

Je leert je taalbeheersing in het Engels te verruimen, zowel schriftelijk als mondeling. Dit betekent dat je correcte zinnen in het Engels moeten kunnen formuleren en vertalen uit het Nederlands. Tevens breid je je communicatieve vaardigheden in het Engels uit en verwerf je een basiskennis van de zakelijke Engelse correspondentie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Engels voor het bedrijfsleven

B. Competenties

OO:
08107096
Code:
08107096
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend